Leverantörer, fliken Utlandsbetalningar

Programdelen finns under Inköp - Leverantörer, fliken Utlandsbetalningar.

Den här fliken använder du för att lägga upp de uppgifter som behövs för att göra utbetalningar till de leverantörer du har markerat för Utlandsbetalningar på fliken Lev uppgifter.

Om du ändrar bankinställningarna här kommer de att ändras på alla de fakturor du har registrerade för leverantören. När du gör en betalning till leverantörer som är märkta för utlandsbetalning kommer alltid leverantörsuppgifterna från leverantörsregistret, till skillnad från svenska betalningar där uppgifterna kommer från leverantörsfakturan.

Relaterade avsnitt

Leverantörer, lisläge
Leverantörer, fliken Lev uppgifter
Leverantörer, fliken Prislista
Leverantörer, fliken Spårning
Arbeta med fliken Kommando
Kolumninställningar

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.