Visma Administration 1000

Lägg till kundens VAT-nr, malländring

I standardmallarna skrivs kundens VAT-nr ut när det är inlagt på kunden och fakturan, men om du har en egen mall som du gjort ändringar i, kan du behöva lägga till detta.

Gör då enligt följande:

 1. Välj Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar – Mallar, fliken Dokumentmallar och kontrollera vilken utskriftsmall du använder för fakturor.
 2. Markera raden för Fakturor och klicka på pilen i kolumnen Mallar.
 3. Leta upp mallen som du använder och klicka på knappen Kopiera och döp om mallen.
 4. Öppna Ruta-fasta textrader i objektlistan till höger.
 5. Markera t ex Ledtext-Fakturans levdatum och klicka på Kopiera i översta knappraden.

Det skapas nu ett nytt objekt (som heter t ex Text123).

 1. Ändra namnet på det nya objektet till Ledtext-Kundens VAT nr, under Basegenskaper nere till höger.
 2. Klicka på pilen till höger om Villkor. Ta bort det som står vid fältet Skapa formel och skriv istället: %MOMSREGNR!="" (detta gör att texten bara skrivs ut när det finns ett VAT nr på kunden).
 3. Klicka på OK.
 4. Klicka därefter på pilen vid Funktion. Ta bort det som står vid fältet Skapa formel och skriv istället: #ertVATnr# Klicka på OK.
 5. Nu ändrar du Position x till 3,0 och Position y till 30,0. Dessa positioner används i standardmallen, men beroende på hur din egen mall ser ut, kan du behöva ändra positionerna för att lägga objektet på en annan plats i mallen.

 1. Detta objekt skriver ut texten "Ert VAT nr". Du behöver också skapa ett objekt som skriver ut själva numret. Markera t ex Fakturans levdatum i objektlistan uppe till höger och klicka på Kopiera. Det skapas då ett nytt objekt (som heter t ex Text123)
 2. Ändra namnet på det nya objektet till Kundens VAT-nummer under Basegenskaper nere till höger.
 3. Klicka på pilen till höger om Villkor och ta bort det som står i fältet vid Skapa formel.
 4. Klicka på OK.
 5. Klicka på pilen till höger om Funktion. Ta bort det som står i fältet vid Skapa formel och skriv istället: %Momsregnr Klicka därefter på OK.
 6. Ändra sedan Position x till 35,0 och Position y till 30,0. Dessa positioner används i standardmallen, men beroende på hur din egen mall ser ut, kan du behöva ändra positionerna för att lägga objektet på ett annan plats i mallen.

 1. Klicka på Spara i knappraden och välj Stäng.
 2. Välj mallen du gjorde ändringen på och klicka på Plocka.
 3. Klicka på Stäng.

Du kan beställa mallar så att det fungerar för dina behov - kontakta oss på partner.spcs@visma.com så löser vi det.

Relaterade avsnitt

Malleditorn, kortläge
Fält och funktioner i malleditorn
Snabbkommandon i malleditorn

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...