Visma Administration 1000

Behörigheter på rapporter

Under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Behörigheter på rapporter styr du vilka delar av programmet som användaren måste ha fullständiga rättigheter till för att kunna skriva ut den rapport som är markerad i tabellen. Det är via markeringsrutorna under Programdelar och Register som du styr detta.

Markeringsrutorna har inget att göra med vad rapporten skriver ut, utan endast vilka programdelar användaren behöver ha behörighet till för att kunna skriva ut den aktuella rapporten. Om användaren till exempel ska kunna skriva ut rapporten Artikelgrupp så behöver inte Artiklar vara markerad, utan du kan till exempel markera Bokföring istället. De användare som har fullständiga rättigheter till Bokföring kommer då att kunna skriva ut rapporten.

De förvalda inställningarna för att kunna skriva ut en rapport är att användaren behöver ha fullständiga rättigheter till alla programdelar och register. Vill du ändra på detta gör du det genom att avmarkera de delar av programmet som användaren inte behöver ha tillgång till.

Om alla användare ska kunna ha tillgång till en rapport, oavsett behörighet, ska inget under varken Programdelar eller Register vara markerat.

Behörigheter hanterar du under Arkiv - Användare - Användare.

När du ska skriva ut en rapport du har behörighet till väljer du Utskrifter - Inlästa och den rapport du vill skriva ut. Dialogrutan som visas kan se olika ut, beroende på vad den som skapade rapporten gjorde för val när rapporten definierades.

Relaterade avsnitt

Användare och behörighet
Läs in rapport

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...