Visma Administration 1000

Ändra inleverans

Gör så här för att ändra en inleverans:

  1. Välj Artiklar/Lager - Manuella inleveranser.
  2. Välj den inleverans du vill ändra.
  3. Genomför de ändringar du önskar.

Ändringarna sparas direkt. Om du redan arbetar i kortläget kan du visa den inleverans du vill ändra och sedan välja knappen Ändra.

Du kan inte ändra en inleverans som finns med på en godkänd lagerförändringsjournal.

Relaterade avsnitt

Manuella inleveranser, listläge
Manuella inleveranser, kortläge
Makulera inleverans

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...