Visma Administration 1000

Manuella inleveranser, listläge

Programdelen finns under Artiklar/Lager - Manuella inleveranser.

Manuella inleveranser används för inleveranser som inte kommer från någon registrerad leverantör och för korrigeringar.

I listläget ser du vilka manuella inleveranser du redan har skapat. Du skapar en post per artikelnummer. Du kan skapa nya inleveranser, redigera och visa befintliga inleveranser. Om du vill makulera en inleverans gör du det i kortläget. Du kan inte makulera en inleverans som finns med på en godkänd lagerförändringsjournal.

När du registrerar en manuell inleverans måste du ange datum för när leveransen inföll. Lagret värderas enligt FIFO-principen. För att det ska vara möjligt att leverera in flera varor av samma sort, men med olika värde, under samma dag och samtidigt få ett korrekt lagervärde, kommer inleveranser även att sorteras efter klockslag. Klockslaget hämtas från datorns klocka och kan inte anges manuellt i programmet.

Om du efterhand registrerar manuella inleveranser som avser en viss dag bör du därför registrera dessa i kronologisk ordning och slutföra registreringen på en och samma dag.

Du kan inte ändra en inleverans som finns med på en godkänd lagerförändringsjournal.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Relaterade avsnitt

Manuella inleveranser, kortläge
Ändra inleverans
Makulera inleverans
Arbeta med fliken Kommando

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...