Manuella utleveranser, listläge

Programdelen finns under Artiklar/Lager - Manuella utleveranser.

Manuella utleveranser används för utleveranser som inte går till kund, t ex korrigeringar och artiklar som kasseras.

I listläget ser du de utleveranser du har gjort sedan tidigare. Du skapar en utleveranspost per artikelnummer. Du kan skapa nya utleveranser, redigera och visa befintliga. Vill du makulera en utleverans gör du det i kortläget.

När du registrerar en manuell utleverans måste du ange datum för när leveransen inföll. Lagret värderas enligt FIFO-principen. För att det ska vara möjligt att leverera ut flera varor av samma sort, men med olika värde, under samma dag och samtidigt få ett korrekt lagervärde, kommer utleveranser även att sorteras efter klockslag. Klockslaget hämtas från datorns klocka och kan inte anges manuellt i programmet.

Om du i efterhand registrerar manuella utleveranser som avser en viss dag bör du därför registrera dessa i kronologisk ordning och slutföra registreringen på en och samma dag.

Du kan inte ändra en utleverans som finns med på en godkänd lagerförändringsjournal.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Relaterade avsnitt

Manuella utleveranser, kortläge
Ändra utleverans
Makulera utleverans
Arbeta med fliken Kommando

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.