Visma Administration 1000

Makulera utleverans

Gör så här för att makulera en utleverans:

  1. Välj Artiklar/Lager - Manuella utleveranser.
  2. Markera den utleverans du vill makulera i listläge.

Du kan endast makulera manuella utleveranser som inte är journalförda.

  1. Välj knappen Kort eller tryck på Ctrl+L för att visa kortläget för Manuella utleveranser.
  2. Markera rutan Makulerad. Du kan ta bort markeringen genom att klicka en gång till i rutan.
  3. Klicka på knappen Spara.

En utleverans bokar alltid av ett löpnummer även om den makuleras och en makulerad utleverans tas inte bort från registret. I kolumnen Antal i listläget ser du om en utleverans är makulerad.

Relaterade avsnitt

Manuella utleveranser, listläge
Manuella utleveranser, kortläge
Ändra utleverans

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)