Visma Administration 1000

Skapa nytt rabattformat

I inläsningsmallen för en prisinläsning kan du ange om det ska läsas in en rabattfil till prisfilen. Till rabattfilen får du ange ett format. Om du behöver ett rabattformat som inte redan finns kan du skapa det i programmet. Gör enligt nedan:

  1. Välj Artiklar/Lager – Prisinläsning.
  2. Välj kommandot Skapa rabattformat.
  3. Skriv in ett namn för rabattformatet.
  4. Gör inställningar för formatet.
  5. Välj Spara.

Nu kan du välja in rabattformatet i din inläsningsmall under Mallinställningar eller via knappen Inställningar i dialogen Läs in.

Relaterade avsnitt

Skapa rabattformat, kommando

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)