Prisinläsning

Med hjälp av funktionen Prisinläsning kan du läsa in priser och artiklar från din leverantör till artikelregistret. Du läser samtidigt in eventuell rabattfil. Du hittar funktionen under Artiklar/Lager - Prisinläsning.

Gör så här:

 1. Välj Artiklar/Lager - Prisinläsning.
 2. Välj knappen Läs in för att läsa in en ny prisfil från din leverantör.

Om det saknas inläsningsmall för leverantören måste du först skapa en sådan mall. Läs mer i Skapa inläsningsmall. Finns mall upplagd fortsätter du följa instruktionen.

 1. Välj inläsningsmall i Läs in mall enligt.
 2. Ändra sökvägarna till pris- och rabattfilerna om de inte är korrekta.
 3. Välj Läs in för att läsa in prisfilen och eventuell rabattfil.

Nu kan du se prisfilens artiklar och priser i fönstret Prisinläsning. Ett värde i kolumnen Inpris (ditt pris efter rabatt) ser du först efter att du har valt Beräkna. Du kan kontrollera och göra ytterligare inställningar i inläsningsmallen under knappen Mallinställningar innan du går vidare.

Beräkna dina priser

 1. Klicka på Beräkna när du har läst in din leverantörs prislista samt gjort eventuella tillägg i inläsningsmallen.

Programmet gör nu följande:

 • Granskar om det gjorts några ändringar i inläsningsmallen och kontrollerar att det finns artikelgrupp, enheter och konteringskod.
 • Beräknar inpris utifrån rabatter av olika slag.
 • Kopierar över leverantörens uppgifter till artikeluppgifter på nya artiklar. Har du gjort en formel för att ändra uppgifterna så görs även detta.

När programmet granskat och beräknat färdigt visas de nya uppgifterna i fönstret Prisinläsning.

Uppdatera ditt artikelregister

När du har utfört beräkningen kan du uppdatera ditt artikelregister med de nya uppgifterna.

 1. Klicka på Uppdatera artikelregister.

Du får en fråga om säkerhetskopiering. Väljer du Ja kommer du till funktionen Säkerhetskopiering. När säkerhetskopieringen är klar kommer du tillbaka till fönstret Prisinläsning.

 1. Klicka på Uppdatera artikelregister.

Om du bara vill läsa in ett urval av prisfilens artiklar klickar du på knappen Urval innan du uppdaterar artikelregistret.

 1. Klicka på Uppdatera artikelregister för att uppdatera artiklar och priser med de nya uppgifterna..

För att få korrekta täckningsbidrag måste du göra prisomräkning av kalkylpriser under Artiklar/Lager - Prisomräkning kalkylpriser.

Vill du bearbeta ditt pris till kund ska du även göra prisomräkning på försäljningsprislistorna under Försäljning - Försäljningsprislistor.

Relaterade avsnitt

Skapa inläsningsmall
Skapa nytt rabattformat
Läs in
Skapa ny inläsningsmall (1 av 3)
Skapa ny inläsningsmall (2 av 3)
Skapa ny inläsningsmall (3 av 3)
Se film om prisinläsning

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.