Ändra prisomräkning, kalkylpriser

Om du vill ändra priset på någon enskild artikel efter du har gjort en prisomräkning kan du göra så här:

  1. Välj Artiklar/Lager - Prisomräkning kalkylpriser.
  2. Välj fliken Kalkylpris.
  3. Markera den kolumn på artikeln där du vill ändra pris.
  4. Genomför de ändringar du önskar manuellt på raden.

Ändringarna sparas direkt.

Här kan du inte ändra priser som gjorts definitiva. Då måste du gå till arbetsbilden för artiklar för att kunna ändra priserna eller göra en ny prisomräkning.

Relaterade avsnitt

Prisomräkning kalkylpriser, fliken Kalkylpris
Prisomräkning kalkylpriser, fliken Prisomräkning
Gör prisomräkning på kalkylpriser
Prisinläsning

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.