Visma Administration 1000

Projekt, fliken Balans/månad

Programdelen finns under Bokföring - Projekt, fliken Balans/månad.

Fliken Balans/månad (Balanskalkyl, månadsfördelning) används till att registrera kalkylens fördelning i tiden.

Om du vill räkna upp eller ned kalkylen använder du kommandot Beräkna.

Belopp skrivs in i kronor utan decimaler. Tillgångar skrivs in som positiva tal och skulder som negativa tal, dvs med minustecken.

Relaterade avsnitt

Skapa projekt
Registrera kalkyl och prognos på projekt
Avsluta projekt
Projekt, listläge
Projekt, fliken Projekt
Projekt, fliken Resultatkalkyl
Projekt, fliken Resultat/månad
Projekt, fliken Balanskalkyl
Projekt, fliken Spårning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...