Visma Administration 1000

Projekt, fliken Balanskalkyl

Programdelen finns under Bokföring - Projekt, fliken Balanskalkyl.

Fliken Balanskalkyl används till att registrera en kalkyl för balanskontona. Bilden ger en översiktlig balansuppföljning av projektet.

Om du vill räkna upp eller ned kalkylen använder du kommandot Beräkna.

Belopp skrivs in i kronor utan decimaler. Tillgångar skrivs in som positiva tal och skulder som negativa tal, d v s med minustecken.

Relaterade avsnitt

Skapa projekt
Registrera kalkyl på projekt
Avsluta projekt
Projekt, listläge
Projekt, fliken Projekt
Projekt, fliken Resultatkalkyl
Projekt, fliken Resultat/månad
Projekt, fliken Balans/månad
Projekt, fliken Spårning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...