Visma Administration 1000

Registrera kalkyl på projekt

En kalkyl på ett projekt är det du kalkylerar ska hända på projektet, dvs det som på kontonivå kallas för budget.

Kalkylen är det som fastställs innan projektets början.

  1. Gå in på det projekt som du vill lägga in kalkyl/prognos för under Bokföring - Projekt.
  2. Välj fliken Resultatkalkyl om du vill registrera en total resultatkalkyl för projektet och ge en översiktlig resultatuppföljning.
  3. Hämta upp de konton som ska vara med på detta projekt. I listan som du får upp när du använder listknappen, visas endast de intäkts- och kostnadskonton som är märkta för projekt i kontoplanen. Du kan komplettera med fler konton vid senare tillfälle om du behöver. Se avsnittet Projekt, fliken Resultatkalkyl för beskrivning av de olika fälten och kolumnerna.
  4. Välj fliken Resultat/månad för att se månadsfördelningen på de intäkts- och kostnadskonton som är upplagda på projektet. Se avsnittet Projekt, fliken Resultat/månad för beskrivning av de olika fälten och kolumnerna.
  5. Välj fliken Balanskalkyl om du vill registrera en kalkyl för balanskontona. Se avsnittet Projekt, fliken Balanskalkyl för beskrivning av de olika fälten och kolumnerna.
  6. Välj fliken Balans/månad för att se månadsfördelningen på de tillgångs- och skuldkonton som är upplagda på projektet. Se avsnittet Projekt, fliken Balans/månad för beskrivning av de olika fälten och kolumnerna.

Efter att du har lagt in kalkyl respektive prognos kan du på fliken Projekt se totalsumman för intäkts- respektive kostnadskontona. Du ser också det resultat och täckningsgrad som kalkylen ger.

För utskrifter som rör projektredovisning se hjälpavsnitten under Utskrifter - Projekt.

Relaterade avsnitt

Skapa projekt
Avsluta projekt
Projekt, listläge
Projekt, fliken Projekt
Projekt, fliken Resultatkalkyl
Projekt, fliken Resultat/månad
Projekt, fliken Balanskalkyl
Projekt, fliken Balans/månad
Projekt, fliken Spårning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...