Visma Administration 1000

Projekt, fliken Resultat/månad

Programdelen finns under Bokföring - Projekt, fliken Resultat/månad.

Fliken Resultat/månad (Resultatkalkyl, månadsfördelning) används till att registrera kalkylens fördelning i tiden.

Om du vill räkna upp eller ned kalkylen använder du kommandot Beräkna.

Relaterade avsnitt

Skapa projekt
Registrera kalkyl på projekt
Avsluta projekt
Projekt, listläge
Projekt, fliken Projekt
Projekt, fliken Resultatkalkyl
Projekt, fliken Balanskalkyl
Projekt, fliken Balans/månad
Projekt, fliken Spårning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...