Visma Administration 1000

Projekt, fliken Resultatkalkyl

Programdelen finns under Bokföring - Projekt, fliken Resultatkalkyl.

Fliken Resultatkalkyl används till att registrera en total resultatkalkyl för projektet och ge en översiktlig resultatuppföljning.

Belopp skrivs in i kronor utan decimaler. Intäkter skrivs in som positiva tal och kostnader skrivs in som negativa tal.

Relaterade avsnitt

Skapa projekt
Registrera kalkyl på projekt
Avsluta projekt
Projekt, listläge
Projekt, fliken Projekt
Projekt, fliken Resultat/månad
Projekt, fliken Balanskalkyl
Projekt, fliken Balans/månad
Projekt, fliken Spårning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...