Visma Administration 1000

Skapa projekt

Med hjälp av projektredovisningen kan du följa upp kostnader och intäkter både på kundorder och egna interna projekt. Du kan även fördela tillgångar och skulder på projekt.

Du kan ha projektredovisning både på resultatkonton och på balanskonton. Projekten är inte bundna till bokföringsår och du kan därför kalkylera och följa upp projekten från projektstart till projektslut även om det sträcker sig över flera år.

För att använda projektredovisningen måste du markera de konton i kontoplanen som du vill kunna använda i projekten. Du kan när som helst markera flera konton för projektredovisning genom att markera kontona i kontoplanen.

För att du ska kunna se resultatet på projektet måste det vara bokfört i bokföringen, då projektutskrifterna hämtar uppgifter från det som är registrerat i bokföringen.

Gör så här för att skapa ett nytt projekt:

  1. Välj Bokföring - Projekt.
  2. Klicka på knappen Ny för att skapa ett nytt projekt. Har du tidigare skapat projekt kan du välja att kopiera ett tidigare projekt genom att klicka på Kopiera (Ctrl+C).
  3. Fyll dina uppgifter angående projektet. Se avsnittet Projekt, fliken Projekt för beskrivning av de olika fälten och kolumnerna.

För att du ska kunna registrera på projektet måste du markera alla de konton i kontoplanen som du tänkt bokföra på för projekt.

  1. Välj Bokföring - Kontoplan.
  2. Dubbelklicka på det konto som du vill använda för projektredovisning och markera för Projekt på fliken Kontoplan. Du kan komplettera med fler konton vid senare tillfälle om du behöver.

Nu kan du ange projekt på t ex kundfakturor och leverantörsfakturor. De konton som är märkta för projekt i kontoplanen kommer att på bokföringsunderlagen registreras på det projekt som du har angivit.

Tänk på att projektet inte påverkas förrän du har bokfört det i bokföringen, antingen via automatisk överföring när du godkänner journalerna, eller om du manuellt registrerar verifikationerna. Du kan även registrera manuellt i bokföringen på projektet.

För utskrifter som rör projektredovisning se hjälpavsnitten under Utskrifter - Projekt.

Relaterade avsnitt

Registrera kalkyl på projekt
Avsluta projekt
Projekt, listläge
Projekt, fliken Projekt
Projekt, fliken Resultatkalkyl
Projekt, fliken Resultat/månad
Projekt, fliken Balanskalkyl
Projekt, fliken Balans/månad
Projekt, fliken Spårning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...