Visma Administration 1000

Projekt, fliken Spårning

Programdelen finns under Bokföring - Projekt, fliken Spårning.

På fliken Spårning kan du se vilka konton transaktionerna för projektet är registrerade på eller vilka journalförda dokument projektet finns med på.

Om du har valt att arbeta med preliminära verifikationer och har markerat Spara borttagna rader så att de kan visas i efterhand under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Verifikationer kan du välja kommandot Visa ändringar för att visa de verifikationsrader som är borttagna eller tillagda.

Relaterade avsnitt

Skapa projekt
Registrera kalkyl på projekt
Avsluta projekt
Projekt, listläge
Projekt, fliken Projekt
Projekt, fliken Resultatkalkyl
Projekt, fliken Resultat/månad
Projekt, fliken Balanskalkyl
Projekt, fliken Balans/månad

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...