Räntefakturering, listläge

Programdelen finns under Betalningar - Räntefakturering.

Här bestämmer du hur uppkommen ränta ska tas om hand i systemet. Du kan välja mellan att fakturera räntan direkt, spara den för senare fakturering eller ta med räntan på nästa normala faktura till kunden. Du gör ditt val i kolumnen Åtgärd. När du sedan väljer Skapa fakturor är det valen i kolumnen Åtgärd som styr hur räntefakturorna kommer att behandlas.

Om du vill ändra åtgärd på flera fakturarader samtidigt markerar du de rader som ska ändras i markeringskolumnen längst till vänster. Genom att välja Massuppdatera väljer du vilken åtgärd som ska gälla för fakturorna.

Belopp som väntas från Skatteverket är inte med i ränteberäkningen. Vill du skicka en räntefaktura till en kund som får avslag från Skatteverket måste du skapa den räntefakturan manuellt.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll . Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Relaterade avsnitt

Skapa räntefaktura
Ändra i listan med ränteposter
Fakturor, utskrift
Formel för ränteberäkning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.