Visma Administration 1000

Inställningar för filutskrift från rapportgeneratorn

Under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Inställningar för filutskrift kan du göra inställningar för dina filutskrifter.

Här kan du ange vad den fil ska heta som filutskriften hamnar i när du väljer att skriva ut till fil från rapportgeneratorn. Om du väljer knappen Bläddra kan du leta fram rätt fil. Lämnas fältet blankt visas en filväljardialog vid utskriften istället.

Du kan också ange vilken programfil som startas vid filutskriften. Programmet startar med exportfilen som parameter. Lämnas detta fält blankt startas inget program.

Om du ska skriva ut till txt-format kan du också göra inställningar för hur datum ska exporteras, om du ska ha tusentalsseparator och om fältseparatorn ska vara tab eller annat tecken.

Utskriften hamnar i en textfil, du måste också ange vilket teckenformat filerna exporteras på. Är teckenformatet ANSI markerar du rutan, annars förutsätter programmet att teckenformatet är ASCII.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...