Återställ systemsäkerhetskopia

Programdelen finns under Arkiv - Säkerhetskopiering.

Med hjälp av den här funktionen återställer du mallar, rapporter, stiltyper, teckensnitt eller kontoplaner från systemsäkerhetskopian.

Du kan återställa en systemsäkerhetskopia även om flera användare arbetar i programmet samtidigt.

Gör så här för att återställa en systemsäkerhetskopia:

  1. Välj Arkiv - Säkerhetskopiering - Återställ systemsäkerhetskopia.
  2. Bläddra dig fram till mappen där systemsäkerhetskopian finns.
  3. Markera systemsäkerhetskopian (SYSBA_XXXXXX_Y.BCK) och klicka på Öppna.

Nu visas en dialogruta med en lista över vad du kan välja att återställa. Du kan välja att återställa ett eller flera alternativ.

  1. Markera de alternativ du vill återställa. För att underlätta markeringen kan du använda dig av knapparna Markera alla/Avmarkera alla.
Bokföringsrapportgeneratorn Återställer de rapporter som fanns under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Bokföringsrapportgenerator när systemsäkerhetskopian gjordes.

Definitioner av Bokföringsrapporter Återställer till exempel balans- och resultatrapporter som finns i programmet.

Om du har skapat en egen definition med ett filnamn som inte finns med i systemsäkerhetskopian kommer den att ligga kvar efter att du har återställt systemsäkerhetskopian. Om filnamnet är detsamma som ett som finns på systemsäkerhetskopian så kommer det att skrivas över när du återställer systemsäkerhetskopian.

Förpackningstyp Återställer de förpackningstyper som fanns under Arkiv - Inställningar - Förpackningstyper när systemsäkerhetskopian gjordes.


Integrationsmenyn Återställer den integrationsmeny som leverantören av din integrationslösning har skapat.
Kontoplaner Återställer de kontoplaner som du kan välja när du skapar nytt företag eller nytt år.

Om du har skapat en egen kontoplan med ett filnamn som inte finns med i systemsäkerhetskopian kommer den att ligga kvar efter att du har återställt systemsäkerhetskopian. Om filnamnet är detsamma som ett som finns på systemsäkerhetskopian så kommer det att skrivas över när du återställer systemsäkerhetskopian.
Land Återställer de länder som fanns under fanns under Arkiv - Inställningar - Länder när systemsäkerhetskopian gjordes.
Rapporter i rapportgeneratorn Återställer rapporter som du har läst in eller skapat under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapporter.
Språk Återställer de språk som fanns fanns under Arkiv - Inställningar - Språk när systemsäkerhetskopian gjordes.
Teckensnitt i utskriftsmallar Återställer teckensnitten som används i mallarna och som fanns under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar - Stiltyper när systemsäkerhetskopian gjordes.
Texter i utskriftsmallar Återställer ledtexterna som används i mallarna och som fanns under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar - Ledtexter när systemsäkerhetskopian gjordes.
Utskriftsmallar Återställer de mallar som fanns under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar när systemsäkerhetskopian gjordes.

Om du har skapat en egen utskriftsmall med ett filnamn som inte finns med i systemsäkerhetskopian kommer den att ligga kvar efter att du har återställt systemsäkerhetskopian. Om filnamnet är detsamma som ett som finns på systemsäkerhetskopian så kommer det att skrivas över när du återställer systemsäkerhetskopian.
Valuta Återställer de valutor som fanns fanns under Arkiv - Inställningar - Valutakurser när systemsäkerhetskopian gjordes.
  1. Klicka på Nästa.

En varningstext kan visas. Läs och markera rutan Jag vill fortsätta att återställa om du vill gå vidare.

  1. Klicka på Nästa.

Du får meddelande när kopieringen är klar.

  1. Klicka på Slutför.

Relaterade avsnitt