Visma Scanner

Vill du arbeta smart och effektivt i ditt program använder du appen Visma Scanner för att kostnadsfritt scanna (fotografera), spara och skicka kvitton och leverantörsfakturor vidare digitalt till Visma Administration 1000. Där konteras underlagen och verifikationer respektve leverantörsfakturor skapas automatiskt.

När det gäller leverantörsfakturor är det dock smidigare och effektivare att ta emot e-fakturor från dina leverantörer, än att använda appen.

Även om du använder appen Visma Scanner så är det fortfarande kvittot/leverantörsfakturan som gäller som originalhandling och måste sparas.

Hantera scannade underlag

När du ska ta hand om de underlag du har mejlat till eller scannat i Visma Scanner och sedan skickat till programmet kan du göra det på två sätt. Antingen använder du dig av programdelen Inläsning underlag eller kommandot Koppla underlag.

Genom att koppla ihop underlag till dina leverantörsfakturor och verifikationer enligt något av dessa sätt, slipper du leta fram fakturor och kvitton i pärmar om du till exempel behöver kontrollera en kontering. Du hittar allt på leverantörsfakturan respektive verifikationen.

Inläsning underlag

Under Bokföring - Inläsning underlag eller Inköp - Inläsning underlag kan du se de scannade underlag som kan läsas in och som du sedan automatiskt kan skapa leverantörsfakturor/verifikationer av. För att kunna använda Inläsning underlag behöver du först markera Kontrollera om det finns scannade underlag att läsa in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster - Visma Scanner. Läs mer om hur du arbetar i den här programdelen i avsnittet Läs in underlag.

Koppla underlag

Om du vill koppla ditt underlag till ett befintligt verifikat eller en befintlig leverantörsfaktura använder du istället kommandot Koppla underlag. Du hittar kommandot under Bokföring - Verifikationer och Inköp - Leverantörsfakturor. Läs mer om hur du kopplar dina underlag i avsnittet Koppla underlag, kommando.

Relaterade avsnitt

Ladda ner appen Visma Scanner
Skicka underlag med e-post till Visma Scanner
Koppla underlag, kommando
Ej kontrollerade underlag, kommando
Underlag till verifikation/leverantörsfaktura
Läs in underlag
Inläsning underlag, listläge
Aktivera Visma Scanner i Visma Administration
Skicka underlag med Visma Scanner till Visma Administration

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.