Filer till/från myndigheter och banker, sökvägar/filnamn

Under Arkiv - Sökvägar/Filnamn, fliken Filer till/från myndigheter och banker visas vilka sökvägar och filnamn som gäller för filer som skickas till och från myndigheter och banker.

Vill du ändra sökväg och/eller filnamn för enskilda filer gör du det på respektive rad i tabellen. Du kan endast ändra på de rader som inte har en förifylld, grå text.

För att ändra sökväg klickar du på ikonen i kolumnen Sökväg och väljer den mapp som ska gälla. Du kan också skapa en ny mapp i dialogrutan som visas. Vill du använda samma eller liknande sökväg för flera utskrifter kan du kopiera sökvägen från en rad och klistra in på en annan.

Vill du ändra filnamnet skriver du antingen direkt på raden i tabellen eller klickar du på listpilen i kolumnen Filnamn. I dialogrutan som öppnas anger du hur filnamnet ska se ut för den aktuella filen. Du kan använda olika koder för att bestämma filnamnet, men även skriva in egen text eller kombinera koder och egen text. Läs mer om hur du gör i avsnittet Anpassa filnamn, sökvägar/filnamn.

För att se vilka filer som finns i de olika mapparna högerklickar du på en rad i tabellen och väljer Öppna mapp i utforskaren. Visas inte utforskaren beror det på att sökvägen inte finns, dvs mappen är inte skapad.

De inställningar du gör på den här sidan gäller per företag förutom filen One Stop Shop som sparas per dator och användare.

Relaterade avsnitt