Kvitta debet mot kredit, leverantörsfaktura

När du har en leverantörsfaktura registrerad och får en kreditfaktura på samma saldo kan du kvitta debeten mot krediten.

För att kvitta fakturorna måste dessa vara registrerade med samma leverantörsnummer och debetfakturan och kreditfakturan måste ha samma saldo.

  1. Välj Inköp – Leverantörsfakturor.
  2. Dubbelklicka på den leverantörsfaktura du vill kvitta. Du kan antingen välja debetfakturan eller kreditfakturan.
  3. Gå till fliken Betalningar på själva leverantörsfakturan.

Här kan du kvitta debet- och kreditfakturan. Du kan inte få ut någon plusgiro- eller bankgirolista. Det enda kvittot på utbetalningen du får från programmet är utbetalningsjournalen.

  1. Klicka på raden Ej betald i kolumnen Betalningssätt m status och välj kommandot Kvitta debet mot kredit.
  2. Du får nu upp en dialogruta där programmet har letat upp den motsvarande fakturan till fakturan du står på. Du kan också ändra datumet om du vill ha ett annat datum än dagens datum.
  3. Om det finns flera fakturor till samma leverantör som du kan kvitta mot, kommer du till dessa genom att välja Föreg eller Nästa.
  4. När du har utfört kvittningen skriver du ut en utbetalningsjournal på dessa under Skriv ut - Utbetalningsjournal.

När du kvittar en debet mot en kredit används det ett konto som du lägger in som Observationskonto under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer.

Relaterade avsnitt

Utbetalningar, listläge
Utbetalningar, kortläge
Skapa utbetalning via betalfil
Skriva ut avier för utbetalning
Skapa manuell utbetalning
Markera faktura som betald
Återrapportera leverantörsbetalningar
Allmänt om kreditfaktura

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.