Utbetalningar, listläge

Programdelen finns under Betalningar - Utbetalningar.

Här får du en överblick över dina betalningar. När en faktura har blivit registrerad och attesterad så kommer den upp i denna lista för betalning. Här finns även betalningar som du skickat iväg men ännu inte betalat och de som är betalade men ännu inte bokförda. Betalningar som har blivit journalförda hittar du under Betalningar - Utbetalningsarkiv.

Du kan välja att göra dina utbetalningar via betalfiler eller helt manuellt. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar gör du de inställningar som krävs för att utbetalningarna ska fungera så smidigt som möjligt. Läs mer i avsnittet Utbetalningar, företagsinställningar. Du kan skicka betalfiler i formatet LB, PO3 och XML/ISO20022. Ska du skicka betalfiler i formatet XML/ISO20022 ska du även göra inställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag, fliken Bankuppgifter.

Du har också möjlighet att skapa en betalning utan att ha en leverantörsfaktura som underlag.

Visma Administration 1000 hanterar även utlandsbetalningar.

Delbetalning

Programmet hanterar delbetalningar. Detta kan du göra antingen genom att ändra Belopp att betala eller genom att planera dina delbetalningar i förväg. Planerade betalningar gör du genom att använda kommandot Ändra betalstatus inne på leverantörsfakturan, fliken Betalningar. Ange datum och det belopp du ska betala vid respektive delbetalning. Välj kommandot Ändra betalstatus igen tills du har skapat alla planerade delbetalningar. En delbetalning visas i listläget för Utbetalningar som betalförslag med betalning det datum du angett på den planerade betalningen.

Relaterade avsnitt

Utbetalningar, kortläge
Skapa utbetalning via betalfil
Skriva ut avier för utbetalning
Skapa manuell utbetalning
Kvitta debet mot kredit, leverantörsfaktura
Markera faktura som betald
Återrapportera leverantörsbetalningar
Allmänt om kreditfaktura

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.