Visma Administration 1000

Artikelregister, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Register.

Det här är en fullständig lista över dina artiklar. Du kan se alla uppgifter som du har registrerat i artikelregistret för varje artikel. Du ser också när artikeln senast fanns med på en faktura. Väljer du att skriva ut med hjälp av utskriftsknappen är det den här listan som skrivs ut för den aktuella artikeln.

Under Urval visas de flesta fält som finns med i det aktuella registret. Här kan du ange villkor för att begränsa din utskrift. Om du anger ett villkor på ett fält utgår programmet från det när utskriften skapas. Exempel på hur du kan ange villkor hittar du i avsnittet Sökvillkor.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...