Visma Administration 1000

Betalsätt inkasso och fakturabelåning

Utskriften hittar du under Utskrifter - Reskontra.

För att den här rapporten ska innehålla någon information måste fakturorna ha skickats via Visma AutoInvoice.

Denna utskrift visar vilket betalsätt som valts vid registrering av inbetalning för de fakturor som överförts för belåning respektive inkasso. Du bör använda olika betalsätt för de fakturor där slutkunden ska betala till ett belånings- respektive inkassoföretag och där belånings- respektive inkassoföretaget sedan betalar till dig jämfört med fakturor där slutkunden ska betala direkt till dig.

Du får alltid förslag på dagens datum i båda datumfälten men datumen går att ändra. Du har möjlighet att välja om du endast vill se fakturor som överförts för belåning, endast fakturor som överförts för inkasso eller både och. Dessutom kan du göra urval utifrån en rad olika kriterier.

Det är bara fakturor som gjorts tillgängliga för belånings- respektive inkassoföretaget för vilka du registrerat en inbetalning som kommer med på rapporten. I rapporten finns ett avsnitt som visar fakturor som överförts för belåning och ett som visar fakturor som överförts för inkasso.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...