Visma Administration 1000

Bokföringsjournaler, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Journaler - Journaler.

För att underlätta ditt arbete med journaler kan du med hjälp av den här funktionen skriva ut dem direkt efter varandra. I stället för att skriva ut journaler i delsystemen kan du, med jämna mellanrum t ex efter varje dag eller i slutet av varje vecka, skriva ut samtliga journaler för samtliga delsystem med den här funktionen. På så sätt får du alla transaktioner från delsystemen samlade i bokföringen.

Följande journaler kan du välja mellan: Fakturajournal, Inbetalningsjournal, Lagerförändringsjournal, Leverantörsfakturajournal och Utbetalningsjournal.

När du godkänner en journal efter utskrift överförs den automatiskt till bokföringen i den serien som finns angivet i inställningarna. Om du i stället vill registrera dessa verifikationer manuellt, med utgångspunkt från bokföringsunderlagen, ska du välja Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter och markera rutan Bokför journaler och momsrapporter manuellt.

Om du vill journalföra en verifikation per affärshändelse, markerar du rutan En verifikation per affärshändelse under Arkiv – Inställningar - Företagsinställningar – Bokföring. Om rutan inte är markerad skapas en verifikation per journal. Detta gäller för journalerna faktura-, inbetalnings-, leverantörsfaktura- och utbetalningsjournal.

Ange över hur lång tidsperiod journalerna ska sträcka sig genom att ange ett t o m datum. Utskriften du gör här på en journal sträcker sig då från senaste utskriftsdatum för respektive journal till angivet datum i fältet T o m. I listan över journaler väljer du vilka du vill skriva ut. De journaler du vill skriva ut ska vara markerade. Du kan inte markera journaler där det inte finns några uppgifter att journalföra. Sådana journaler är gråmarkerade. Du lägger in och tar bort en markering genom att trycka på mellanslag eller klicka med musen.

I dialogrutan anges också vilken skrivare som är vald för utskrift. Om du klickar på knappen Skrivarinställningar visas en bild där du kan välja en annan skrivare.

Om du vill skriva ut gamla journaler gör du det under Bokföring - Gamla journaler. Läs mer i avsnittet Gamla journaler, kortläge.

Relaterade avsnitt

Utskrift av journaler

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...