Visma Administration 1000

Extra dokument

Det finns möjlighet att skriva ut extra dokument, t ex fraktsedlar eller adresslappar i samband med att du skriver ut order eller faktura.

För att aktivera funktionen gör du så här:

  1. Välj Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar.
  2. Skapa en mall för Extra dokument genom att kopiera lämplig mall för order respektive faktura och ge mallen ett nytt filnamn.

Malleditorn startar automatiskt. Om den inte skulle göra det markerar du den nya mallen och väljer Ändra.

  1. Klicka på Inställningar i menyn och se till att du har fliken Malldefinition aktiv.
  2. Ändra typ till Extra orderdokument respektive Extra fakturadokument.
  3. Klicka på Stäng.
  4. Avsluta malleditorn.
  5. Gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar, fliken Dokumentmallar och lägg in mallen för dokumenttypen Extra orderdokument respektive Extra fakturadokument.

Du måste ha skapat minst en mall med malltypen Extra fakturadokument för att det ska finnas något att välja där. Detsamma gäller för Extra orderdokument.

När funktionen är aktiverad kan du välja att skriva ut extra-dokumenten via antingen Utskrifter - Order Faktura eller via knappen Skriv ut i programdelen Order eller Faktura. Längst ner på order-/fakturabilden under Utskrivet kan du se om det extra dokumentet är utskrivet eller inte.

Aktiveringen fungerar separat för Extra orderdokument och Extra fakturadokument. Om du t ex bara aktiverar Extra orderdokument visas de nya menyalternativen och rutan under Utskrivet enbart i orderfunktionen och inte i fakturafunktionen.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...