Visma Administration 1000

Fakturor, utskrift

Om du vill skriva ut fakturor kan du göra det under menyvalet Utskrifter - Order Faktura.

Du kan även skriva ut fakturor i programdelen Kundfakturor via knappen Skriv ut. Klickar du på pilen vid Skriv ut kan du välja Fakturor för att skriva ut ett intervall av fakturor eller Direktutskrift för att skriva ut den faktura du har på skärmen. En direktutskrift görs även om du klickar på själva skrivarikonen. Läs mer om olika utskriftsval.

Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Normalvärden anger du vilka utskriftsval du vill använda när du skriver ut olika typer av dokument. Du kan välja mellan Brev via- AutoInvoice, E-post, E-post via AutoInvoice, PDF och Skrivare. Läs mer i avsnittet Försäljning, fliken Normalvärden.

När du väljer Fakturor är det enbart fakturor som inte har någon markering i rutan Ej klar och som inte redan är utskrivna som skrivs ut. När det gäller valet Direktutskrift skrivs fakturan alltid ut, oavsett om den har markering i Ej klar eller om den redan är utskriven.

När du väljer att skriva ut fakturor visas en bild där du väljer vilken typ av fakturor du vill skriva ut. Du kan välja att skriva ut normala fakturor, kontantnotor, kreditfakturor eller räntefakturor. Efter varje fakturatyp visas inom parentes det totala antalet fakturor som kan skrivas ut. När du valt fakturatyp visas samma dialogruta oavsett vilken typ du har valt. Här skriver du in vilka fakturor som ska skrivas ut. Som förslag får du de fakturor som inte är utskrivna sedan tidigare.

Det är enbart utskrivna fakturor, d v s sådana fakturor som är markerade som utskrivna, som kan komma med på fakturajournal och bokföringsunderlag. En faktura måste finnas med på en utskriven och godkänd fakturajournal för att den, ur bokföringens synvinkel, ska betraktas som avslutad.

Om du har någon felaktig eller ofullständig faktura kommer den inte att skrivas ut. Det kan exempelvis vara en faktura som har blivit skapad av misstag och som inte har några fakturarader. Du kan i efterhand rätta till en felaktig faktura. Vill du inte behålla en faktura som blivit skapad av misstag sätter du en markering i rutan Makulerad.

Relaterade avsnitt

Fakturajournal, utskrift
Allmänt om utskrifter
Ändra kundfaktura

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...