Visma Administration 1000

Infolista

Om det finns fel, varningar eller upplysningar vid någon utskrift, visas den här dialogrutan.

Ett fel måste åtgärdas innan du kan gå vidare. Om det finns en varning eller en upplysning, bestämmer du själv om du vill gå vidare utan åtgärd eller om du vill avbryta och åtgärda.

Läs noga det meddelande som står under Text. Där får du veta vad problemet är.

Om du vill ha infolistan utskriven på papper klickar du på knappen Skriv infolista.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...