Intrastat - utförsel, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Statistik.

I denna dialogruta väljer du vilken period du ska skapa rapporten för. Datumet som styr om en transaktion ska komma med på rapporten är i första hand leveransdatum. Finns det inget leveransdatum så är det fakturadatumet som används. Det föreslagna intervallet är föregående månad.

En markering vid Skapa Excel-fil till SCB innebär att när du skriver ut rapporten till skrivare/pdf eller från bildskärm, så kommer det automatiskt att skapas en Excel-fil som du kan använda för att rapportera dina uppgifter till SCB. Filen kommer att heta Intrastat_utförsel_YYYY-M1-D1_YYYY-M2-D2.xml (M1=startmånad, D1=startdagn, M2=slutmånad, D2=slutdag) och du anger själv vilken mapp filen ska sparas i.

Rapporten innehåller många kolumner så det är rekommenderat att skriva ut den i liggande format.

För att försäljningen ska komma med på rapporten krävs följande:

  • artiklarna på fakturan ska ha uppgifter i Exportkod (8 siffror), Transaktionstyp och Ursprungsland (inställningar görs på artikeln)

  • fakturan ska innehålla ett VAT-nummer och ha korrekt Landskod på avvikande leveransadress, alternativt fakturaadress (inställningar görs enklast på kunden)

  • fakturan ska ha en markering för Intrastat (inställningar görs enklast på kunden)

  • fakturan ska innehålla ett leveransdatum på raderna som är inom den perioden utskriften gäller (finns inget leveransdatum ska fakturadatumet vara inom perioden)

  • fakturan ska ha en markering för Skickad

  • fakturan från inte vara markerad för Makulerad

Markeringen för Intrastat kan du ta bort/lägga till på fakturan efter att den är journalförd.

Om du har läst in fakturor via en integration med något annat program, eller om du har läst in en e-order, så styrs markeringen för Intrastat av den inställning som är gjord på kunden. Om kunden är markerad för intrastat ska fakturan också bli markerad för det.

Kreditfakturor kommer inte med på den här rapporten eftersom de hanteras annorlunda. Se information från SCB.

Relaterade avsnitt