Inventeringsjournal, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Lager.

När du registrerat inventeringsresultatet skriver du ut en inventeringsjournal för att uppdatera antalet i lager. Ditt lagervärde uppdateras inte. För att uppdatera lagervärdet ska du skriva ut en lagerförändringsjournal på samma datum.

Utskriften visar inventeringsdatum, lagerantal, inventerat antal och eventuell differens på de artiklar som varit med i inventeringen. I arbetsbilden för inventering är det alla artiklar med markering för lagervara som syns. Det finns en summering för antalet artiklar.

Inventeringsjournalen ska skrivas ut på inventeringsdatum.

Rutan Inventering på fliken Lager på artikeln har nu uppdaterats med uppgift om inventeringsdatum, inventerat antal, differensen på denna inventering och ackumulerad differens från alla inventeringar.

Lagerförändringsjournaler måste skrivas i kronologisk ordning och får aldrig skrivas på ett tidigare datum än den senast godkända lagerförändringsjournalen.

Visa exempel    

Relaterade avsnitt

Utskrift av journaler

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.