Visma Administration 1000

Inventeringsunderlag, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Lager.

På den här listan ser du de artiklar som är lagervaror. Du kan göra urval på många olika fält, till exempel alla artiklar under beställningspunkt som inte är inventerade efter ett visst datum om du vill ha underlag till löpande inventeringar. Du använder underlaget för att skriva in inventerat antal och signatur för den som har inventerat. Det ifyllda inventeringsunderlaget ska sparas eftersom det verifierar ändringar du har gjort i lagret.

I dialogrutan som visas kan du välja om du vill ha med artikelbenämningen på listan. Du kan också välja om du vill ha med kolumnerna Lagerplats, Artikelgrupp och Sign med på listan. I kolumnen Sign kan den som utför inventeringen skriva sin signatur när inventeringen är klar. Här visas artikelnummer och enhet. Här finns också en kolumn där du har möjlighet att skriva inventerat antal för hand.

  • Uppgifterna hämtas från artikelregistret.
  • Den kan sorteras i olika ordningar för att du ska kunna göra en så smidig inventering som möjligt.
  • Du kan välja att se kolumnerna lagerplats, streckkod, artikelgrupp och signatur.

Under Urval visas de flesta fält som finns med i det aktuella registret. Här kan du ange villkor för att begränsa din utskrift. Om du anger ett villkor på ett fält utgår programmet från det när utskriften skapas. Exempel på hur du kan ange villkor hittar du i avsnittet Sökvillkor.

Visa exempel    

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...