Visma Administration 1000

Kundfordringar, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Reskontra.

Här skriver du ut en lista där du kan se dina obetalda kundfakturor fram till det datum du väljer i Reskontradatum.

Du kan välja att sortera utskriften efter fakturadatum, fakturanummer, kundnamn, kundnummer, betalningsvillkor eller förfallodatum i fältet Ordning. Du kan också välja om du vill skriva ut listan för de fakturor som är markerade eller om du vill göra egna urval.

Markerar du Kolumn för belopp i utländsk valuta och Kolumn för skattereduktion husarbete visas dessa kolumner på rapporten.

Du kan också markera Omräkning av fordringar till dagskurs. Då visa en sammanställning för varje valuta nedanför listan. Där ser du också saldo för valutans dagskurs och bokföringskurs. Dagskursen är den kurs som står angivet i Arkiv - Inställningar - Valutakurser. Bokföringskursen är den kurs som fakturan bokfördes i. Kursdifferensen är saldot för dagskursen minus saldot för bokföringskursen.

Beloppen som visas är fakturans saldo, alltså totalen inklusive moms, frakt och expeditionsavgift och efter eventuell rabatt. Om fakturan är delbetald visas det resterande saldot.

Visa exempel    

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...