Visma Administration 1000

Kundstatistik - artiklar, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Statistik.

På utskriften ser du antal och belopp för varje artikel som du sålt till dina kunder under den period du valt. Du kan välja att visa kolumnerna Artikelbenämning, Annan benämning, Antal, Omsättning och Täckningsbidrag.

  • Beloppen exklusive moms.
  • Utskriften tar inte med textrader, ränterader, frakt eller expeditionsavgift utan endast artiklar från registret och krav- eller påminnelseavgifter.
  • Utskriften visar beloppen innan avdragen fakturarabatt och efter avdragen radrabatt.
  • Kundfakturorna behöver inte vara utskrivna eller journalförda.

Under Urval visas de flesta fält som finns med i det aktuella registret. Här kan du ange villkor för att begränsa din utskrift. Om du anger ett villkor på ett fält utgår programmet från det när utskriften skapas. Exempel på hur du kan ange villkor hittar du i avsnittet Sökvillkor.

Visa exempel    

Filmer

(missing or bad snippet)

Se alla filmer om Visma Administration 1000

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)