Visma Administration 1000

Kundstatistik - omsättning, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Statistik.

På utskriften kan du se omsättning per kund, täckningsgrad, täckningsbidrag, när du senast fakturerade kunden samt totalsummor. På utskriften kan du välja att se beloppen ackumulerade för hela året eller för en viss period. Du kan även välja att se kolumnerna Distrikt, Säljare, Täckningsbidrag, Täckningsgrad och Jämf. föregående år (ack).

I kolumnen Jämf föregående år (ack) visas alltid den ackumulerade omsättningen i kronor för hela det föregående året, oavsett vilken period du har valt att visa rapporten för. Samma information visas i fältet Omsättning kr/föregående år på fliken Statistik i kundregistret.

För att rapporten ska visa korrekta uppgifter, både för detta och föregående år, ska du ha gjort ett årsavslut varje år.

  • Beloppen är exklusive moms.
  • Programmet tar hänsyn till årsavslutet när du väljer att se beloppen ackumulerade.
  • Kunden måste finnas upplagd i kundregistret.
  • Frakt, expeditionsavgift och ränterader räknas inte med i omsättningen, däremot räknas krav- eller påminnelseavgifter med.
  • Kundfakturorna behöver inte vara utskrivna eller journalförda.

Under Urval visas de flesta fält som finns med i det aktuella registret. Här kan du ange villkor för att begränsa din utskrift. Om du anger ett villkor på ett fält utgår programmet från det när utskriften skapas. Exempel på hur du kan ange villkor hittar du i avsnittet Sökvillkor.

Visa exempel    

Relaterade avsnitt

Gör årsavslut för statistikuppgifter

Filmer

(missing or bad snippet)

Se alla filmer om Visma Administration 1000

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)