Visma Administration 1000

Leverantörsskulder, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Reskontra.

Utskriften Leverantörsskulder visar dina leverantörsfakturor som är obetalda till det datum du väljer i Reskontradatum. Utskriften tar inte med de fakturor som inte är attesterade. Du kan välja att sortera utskriften efter förfallodatum, löpnummer, leverantörsnamn eller leverantörsnummer i fältet Ordning.

Om du fakturerar i andra valutor än SEK kan du välja att ta med en kolumn för utländsk valuta och även få en omräkning till dagskursen. Omräkningen visas på sista sidan. Dagskursen hämtas från Arkiv – Inställningar – Valutakurser, där du själv skriver in den aktuella kursen.

Beloppen som visas är fakturans saldo, alltså totalen du angivit på fakturan. Om fakturan är delbetald visas det resterande saldot.

Under Urval visas de flesta fält som finns med i det aktuella registret. Här kan du ange villkor för att begränsa din utskrift. Om du anger ett villkor på ett fält utgår programmet från det när utskriften skapas. Exempel på hur du kan ange villkor hittar du i avsnittet Sökvillkor.

Visa exempel    

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...