Visma Administration 1000

Likviditetsrapport - leverantörer, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Reskontra.

Rapporten visar alla obetalda leverantörsfakturor i leverantörsnummerordning. Du kan välja att skriva ut en fullständig lista där alla fakturor kommer med eller en lista med enbart summeringar för de olika tidsintervallen. Du har fyra intervall du kan arbeta med. Det första intervallet är ett till och med-intervall. Alla fakturor som har ett förfallodatum som ligger tidigare än det datum du skriver in där kommer med i det intervallet. I de tre övriga intervallen anger du till och med datum från föregående brytdatum, som fakturornas förfallodatum ska ligga inom. Du kan också välja omfattning för listan. Eftersom likviditetsrapporten styrs av förfallodatumet kan du inte jämföra denna med t ex leverantörsreskontralistan som styrs av fakturadatumet.

Beloppen som visas är totalen på fakturan, med moms och frakt.

Så fort fakturan är betald försvinner den från likviditetsrapporten. Om fakturan är delbetald så visas det resterande saldot på rapporten.

Mostvarande rapport för kunder heter Likviditetsrapport - kunder. Genom att jämföra dessa båda rapporter kan du få en god överblick över hur du ligger till med din likviditet.

Visa exempel    

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...