Projektresultat - samredovisade, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Projekt.

Det här är en variant av rapporten Projektresultat där de projekt du väljer ut samredovisas. I den vanliga rapporten kan du också välja att skriva ut rapport för vissa projekt, men de särredovisas alltid. I den här rapporten har du dessutom större urvalsmöjligheter. Du kan göra urval på fält. Urvalet gör du på vanligt sätt.

Du får alltså, i den här rapporten, alla de projekt du väljer ut summerade och redovisade som en enhet. Detta är användbart om du t ex vill kunna se en totalsumma för vissa projekt (t ex alla projekt för en viss kund) eller en serie projekt som har samma nummerserie (börjar med samma siffra).

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.