Visma Administration 1000

Projektresultat, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Projekt.

Denna rapport ger en översikt över intäkter och kostnader för projekt. Vid utformningen av rapporten kan du påverka kolumnernas innehåll . I dialogrutan som visas kan du ange vilken period du vill att utskriften ska gälla. Du kan också välja att ta med alla projekt, alla ej avslutade projekt, alla avslutade projekt eller enbart ett projekt på utskriften. Du väljer också om rapporten ska skrivas ut enligt bokföringslagen (BFL) eller årsredovisningslagen (ÅRL). Om du använder en kontoplan för förenklat bokslut, skriver du ut rapporten för förenklad kontoplan.

I dialogrutan kan du också ange vilka kolumner som ska skrivas ut genom att markera de kolumner du vill ha utskrivna på listan. Här kan du välja att ta med period, ackumulerat, kalkyl  och utfall period/kalkyl . Här kan du också ange hur du vill att kalkyl ska skrivas ut. Du kan välja mellan att skriva ut för perioden, ackumulerat eller totalt.

Relaterade avsnitt

Projektresultat - samredovisade

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...