Visma Administration 1000

Underlag för balansbudget, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Budget.

Med hjälp av den här funktionen kan du få ett underlag till balansbudgeten. Underlaget ser ut som den vanliga budgeten men med tomma rader istället för belopp. Du kan använda det om du t ex har flera resultatenheter med olika ansvariga. Var och en kan fylla i sin budget manuellt och du kan sedan lägga in beloppen i programmets budget. I budgeten får du överblick och kan göra justeringar.

Du kan välja att skriva ut ett underlag för hela företaget eller en enskild resultatenhet. Du kan bestämma vilka kolumner som ska skrivas ut genom att välja om du vill skriva ut enbart årsbudget eller månadsfördelning.

Under Urval visas de flesta fält som finns med i det aktuella registret. Här kan du ange villkor för att begränsa din utskrift. Om du anger ett villkor på ett fält utgår programmet från det när utskriften skapas. Exempel på hur du kan ange villkor hittar du i avsnittet Sökvillkor.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...