Visma Administration 1000

Underlag för resultatbudget, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Budget.

Med hjälp av den här funktionen kan du skriva ut ett underlag för resultatbudgeten. Underlaget ser ut som den vanliga budgeten men med tomma rader i stället för belopp. Du kan t ex använda det om du har flera resultatenheter med olika ansvariga. Var och en kan fylla i sin budget manuellt och du kan sedan lägga in beloppen i programmets budget. I budgeten får du överblick och kan göra justeringar.

Du kan välja att skriva ut ett underlag för hela företaget eller en enskild resultatenhet. Du kan ange vilka kolumner som ska skrivas ut genom att välja om du vill skriva ut enbart årsbudget eller månadsfördelning.

Vill du skriva ut en resultatbudget med belopp skriver du ut Resultatbudget, utskrift.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...