Visma Administration 1000

Utskriftsproblem

  • Om du inte delar din skrivare med någon annan, kan du prova att koppla bort Utskriftshanteraren under Start – Inställningar – Skrivare. Markera där din skrivare och klicka med höger musknapp. Välj sedan Egenskaper och gå där till Information - Spoolerinställningar. Här markerar du Skriv ut direkt till skrivaren.

Använder du Utskriftshanteraren ska du kontrollera att du har tillräckligt ledigt utrymme på hårddisken (det kan behövas upp till 1 MB per sida du ska skriva ut).

  • Går det att skriva ut till bildskärm? I så fall är det med största sannolikhet inga problem i programmet.

Kontrollera med hjälp av din skrivarleverantör att du har den senaste skrivardrivrutinen. Om det inte fungerar med den senaste drivrutinen, får du prova med en annan skrivardrivrutin som din skrivare emulerar (d v s liknar). Om du t ex har skrivaren HP LaserJet 5, kan du prova med drivrutinen till HP Laser 4 eller HP Laser IIP.

  • Prova att byta teckensnitt under Arkiv – Inställningar - Rapportinställningar i programmet. Om det är dokument (fakturor o s v) du skriver ut byter du teckensnittet under Arkiv – Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar – Stiltyper. Ändra till ett skrivarteckensnitt då de för det mesta ger snabbare utskrifter (de har en liten skrivarsymbol framför sig).
  • Kontrollera att du har angivit samma storlek på minne i din skrivardrivrutin i Windows som är angivet i din skrivare. Detta kontrollerar du under Start - Inställningar - Skrivare. Markera din skrivare och klicka med höger musknapp. Välj därefter Egenskaper - Enhetsalternativ.

Din skrivarleverantör kan hjälpa dig med hur du får reda på hur mycket minne som din skrivare är inställd på.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...