Visma Administration 1000

Utskriftsmallar, fliken Ledtexter

Programdelen finns under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar, fliken Ledtexter.

På fliken Ledtexter finns en lista över de ledtexter som finns i programmet. Här kan du skapa nya, kopiera eller ändra de ledtexter som används i mallarna.

Ledtexter gäller för alla företag, oavsett vilket företag du har aktivt när du skriver in en text. Ledtexter visas som allmän informationstext på dina dokument.

Dialogrutan för ledtexter består av två tabeller. Tabellen till vänster består av kolumnerna Kod och Beskrivning. Här skriver du in en kod för ledtexten och en beskrivning/förklaring till ledtexten. Den högra tabellen består av kolumnerna Språk och Ledtext. I kolumnen Språk listas de språk som du har lagt in i din språklista under Arkiv - Inställningar - Språk och i kolumnen Ledtext anger du den text som ska användas för den markerade ledtexten på respektive språk.

Om du skriver ut en faktura där ett språk används som du inte har skrivit in någon ledtext till, skrivs koden istället för någon ledtext.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...