Visma Administration 1000

Ändra rad i verifikation

Om du skulle skriva fel någonstans rättar du enkelt till det. Verifikationen sparas först när du har valt Registrera. Fram till dess kan du alltså ändra dina uppgifter utan problem. Gör så här:

  1. Flytta insättningspunkten dit där du vill ändra.
  2. Genomför ändringen.
  3. Tryck på Enter-tangenten för att verifiera ändringen.

Du har också möjlighet att ändra verifikationen efter att den är registrerad. Om du i företagsinställningarna har valt att arbeta med preliminära verifikationer ändrar du verifikationsrader genom att använda kommandona Ta bort rad eller Ta bort alla rader. Har du valt att arbeta med ändringsverifikationer ändrar du rader genom att skapa en ändringsverifikation. Inställningen för preliminära verifikationer görs under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Verifikationer.

Relaterade avsnitt

Registrera verifikation
Ta bort rad i verifikation
Ändra preliminär verifikation
Registrera ändringsverifikation
Ta bort rad
Ta bort alla rader
Bokföring, fliken Verifikationer, företagsinställningar

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...