Visma Administration 1000

Verifikationer, kortläge

Programdelen finns under Bokföring - Verifikationer.

Det är här du utför allt arbete med att registrera verifikationer, ändra preliminära verifikationer och skapa ändringsverifikationer. För varje verifikation du registrerar kan du välja att arbeta med konteringarna som vanligt eller att arbeta med konteringsmallar. Konteringsmallar är en mycket kraftfull funktion och kan spara mycket tid.

Exakt vad som visas i bilden beror på vilka inställningar du har gjort i företagsinställningarna. Där kan du välja att arbeta med kvantitetsredovisning, transaktionsinfo, och verifikationsserier. För att kolumnen Resultatenhet och Projekt ska visas måste du lagt upp minst en resultatenhet respektive ett projekt. För att verifikationsserier ska visas krävs att du markerar rutan Verifikationsserier i företagsinställningarna för bokföring.

Under företagsinställningarna anger du också hur du vill arbeta med verifikationer i perioder som är olåsta. Antingen väljer du att arbeta med preliminära verifikationer eller endast ändringsverifikationer.

Väljer du att arbeta med preliminära verifikationer innebär det att du kan göra en ändring direkt i din verifikation genom att ta bort eller lägga till rader, så länge perioden inte är låst. När perioden låses blir verifikationen definitiv. I företagsinställningarna kan du även välja om du vill att borttagna rader i preliminära verifikationer ska sparas för att kunna visas i efterhand. Då finns ändringarna inte med i själva bokföringen, men du kan på varje verifikation välja kommandot Visa ändringar för att se vilka förändringar du har gjort.

Väljer du att arbeta med ändringsverifikationer innebär att du måste skapa en ändringsverifikation för att göra en ändring i en verifikation.

Det datum du ska skriva in är det datum då transaktionen skedde, inte dagens datum när du registrerar verifikationen. Om du bokför ett kvitto ska du ange det datum som står på kvittot.

För att du ska kunna spara verifikationen måste Diff vara 0.

Du kan automatiskt lyfta upp differensen till den sista kontoraden utan att behöva skriva in den. Skriv bara in konto, eventuell resultatenhet , projekt och kvantitet, tryck på Enter-tangenten två gånger. Differensen placeras automatiskt i rätt kolumn, debet eller kredit.

Om du har integration med Visma Anläggningsregister kommer du att få en påminnelse om att starta Visma Anläggningsregister när du registrerar inköpet av en anläggningstillgång på verifikationen. I påminnelsen kan du välja att starta Visma Anläggningsregister för att komplettera registreringen av anläggningstillgången. Du kan också välja att göra det vid ett senare tillfälle.

Relaterade avsnitt

Registrera verifikation
Ändra rad i verifikation
Ta bort rad i verifikation
Registrera en ändringsverifikation
Ändra preliminär verifikation
Verifikationer, listläge
Bokföring, fliken Grunduppgifter, företagsinställningar
Bokföring, fliken Verifikationer, företagsinställningar
Skapa automatfördelning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...