Nu ska vi se till att du kommer igång!

Vi vet att det kan ta tid att lära sig ett nytt program. Därför vill vi guida dig genom de viktigaste stegen för att du ska komma igång så smidigt som möjligt. Behöver du hjälp under resans gång kan du klicka på F1 på ditt tangentbord när du står i programmet, så får du den hjälp du behöver.

Rätt inställningar från början

Det underlättar mycket om du har gjort rätt inställningar innan du börjar arbeta i ditt program. Börja med att följa guiden som visas när du skapar ditt företag.

Företagsinställningar
Skapa företag
Skapa företag

Löpande bokföring

I bokföringen samlas alla affärshändelser. För de flesta händelser skapas det automatiskt verifikationer i bokföringen varje gång du godkänner journaler i programmet. Under Bokföring - Verifikationer registrerar du de händelser som kräver manuell hantering, till exempel uttag ur kassan och skattedeklarationer. För att underlätta den manuella registreringen kan du använda dig av konteringsmallar.

Registrera verifikation
Skapa konteringsmall för löpande bokföring

Skapa en verifikation

Arbeta med konteringsmallar

Registrera leverantörsfaktura

Du registrerar dina leverantörsfakturor under Inköp - Leverantörsfakturor. Du kan lägga till leverantörer samtidigt som du registrerar fakturan. Vill du vara tidseffektiv läser du in dina leverantörsfakturor som e-fakturor, då får du automatiskt in dem i programmet!

Registrera leverantörsfaktura
Skapa konteringsmall för leverantörsfaktura
Ta emot e-dokument

Skapa leverantörsfaktura manuellt

Ta emot leverantörsfaktura som e-faktura

Registrera utbetalning

När en leverantörsfaktura har blivit registrerad visas den under Betalningar - Utbetalningar. Det är härifrån du sköter utbetalningen. Det smidigaste är att skapa en betalfil som du plockar upp i din internetbank. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar gör du de inställningar som krävs för att utbetalningarna ska fungera så smidigt som möjligt.

Skapa utbetalning via betalfil
Skapa manuell utbetalning
Skicka betalfil till din internetbank

Journalför

Det är först när du skriver ut journalerna som kundfakturor, leverantörsfakturor, inbetalningar och utbetalningar blir verifikationer i bokföringen. Ta ut en journal i taget eller alla samtidigt - du väljer!

Utskrift av journaler

Se fler filmer om Visma Administration 200

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.