För över ingående balanser från föregående år

Du kan föra över ingående balanser från det föregående året utan att det föregående året är låst, men du måste i så fall komma ihåg att överföra de slutliga ingående balanserna senare.

Vill du att programmet automatiskt ska föra över utgående balans till ingående balans när du gör förändringar i föregående bokföringsår markerar du Överför UB till IB automatiskt. Du hittar inställningen under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter.

Vill du göra detta manuellt kan du antingen registrera de ingående balanserna konto för konto under Bokföring - Ingående balanser eller använda kommandot Överför UB från föregående år som du också hittar under Bokföring - Ingående balanser. Läs mer i avsnittet Ingående balans, listläge.

Tänk på att aktivera det nya året innan du för över UB till IB manuellt. Kontrollera vilket bokföringsår du har aktivt längst ner till höger på bildskärmen.

Relaterade avsnitt