Lås period

Funktionen finns under Arkiv - Bokföringsår - Lås period.

Med hjälp av den här funktionen kan du låsa en period eller ett helt bokföringsår för det aktiva företaget. Vilket företag och bokföringsår som är aktivt ser du längst ner till höger på bildskärmen.

Inställningar för när en period ska låsas gör du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter. När du har gjort den här inställningen och när det är dags att låsa en period kommer du att få en påminnelse om detta när du väljer Bokföring - Verifikationer. Läs mer om vad som gäller för när ditt företag behöver låsa en period i avsnittet Bokföringsnämndens vägledning om bokföring.

När en period är låst kan du inte ändra eller skapa nya verifikationer i den perioden. När du har låst hela bokföringsåret kan du inte skapa bokslutstransaktioner. Bokslutstransaktioner kan dock skapas även om alla månader är låsta.

Relaterade avsnitt

Välj bokföringsår
Ändra årsuppgifter
Skapa nytt år
Radera år
Ändra låsning
Säkerhetskopiering
Säkerhetskopiera aktivt företag
Bokföring, fliken Grunduppgifter, företagsinställningar
Bokföring, fliken Verifikationer, företagsinställningar
Bokföringsnämndens vägledning om bokföring

Välj bokföringsår

Ändra årsuppgifter

Skapa nytt år

Radera år

Ändra låsning

Säkerhetskopiering

Säkerhetskopiera aktivt företag/alla företag

Bokföring, fliken Verifikationer, företagsinställningar

Bokföringsnämndens vägledning om bokföring

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.