Visma Administration 200

Registrera leverantörsfaktura

Här kan du läsa hur du registrerar leverantörsfakturor.

Det finns olika sätt att registrera en leverantörsfaktura. Du kan registrera en leverantörsfaktura med eller utan konteringsmall, med artiklar, via inkommande följesedel och via beställning.

Oavsett vilket sätt du vill använda börjar du likadant.

Har du valt att ta emot e-fakturor via AutoInvoice känner programmet av om det finns några e-fakturor att läsa in och visar detta i en informationslist ovanför arbetsbilden eller som en notifiering i programmets sidopanel. Läs mer i avsnittet Ta emot dokument via Visma AutoInvoice och Läs in e-fakturor, kommando.

  1. Gå till Inköp - Leverantörsfakturor.
  2. Skapa en ny leverantörsfaktura genom att klicka på Ny (Ctrl+N).
  1. Välj Normal faktura.

Nu visas arbetsbilden för leverantörsfaktura. Löpnumret på leverantörsfakturan kommer automatiskt när du anger leverantörsnumret. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Nummerserier anger du vilket nummer som den första fakturan i serien ska få.

(missing or bad snippet)
  1. Hämta upp leverantören med hjälp av listknappen bredvid fältet Levnr. Om du vet vilket leverantörsnummer som leverantören har kan du istället skriva in det på Levnr.

När du har registrerat din leverantörsfaktura ska du skriva ut en leverantörsfakturajournal.

Relaterade avsnitt

Skapa kreditfaktura, leverantörsfaktura
Ändra leverantörsfaktura
Kopiera leverantörsfaktura
Makulera leverantörsfaktura
Leverantörsfakturor, listläge
Leverantörsfakturor, fliken Faktura
Leverantörsfakturor, fliken Betalningar
Leverantörsfakturor, fliken Spårning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Sökord: skapa leverantörsfaktura